Pytanie
Kowalscy od wielu lat są w posiadaniu 4 hektarowego gospodarstwa rolnego, które 1 października 2014 r. wydzierżawili na 3 lata. Od około pięciu lat ze względu na problemy finansowe nie płacili składek w KRUS - są zaległości. W umowie dzierżawy jest punkt mówiący, że dzierżawca od 1 stycznia 2015 r. będzie płacił bieżące składki KRUS za Kowalskich. Ponadto Kowalscy mają odrębnym blankietem płacić do KRUS 150 zł miesięcznie ze swoich dochodów na składki zaległe - takie porozumienie podpisali w KRUS.
Jak należy obliczyć dochód rodziny?
Z mocy u.p.s. należy wyliczyć dochód z wydzierżawionego gospodarstwa rolnego.
Czy jeśli Kowalscy napiszą na oświadczeniu, że otrzymali od dzierżawcy równowartość kwoty składek KRUS, a następnie przedstawią opłacony blankiet wpłaty tej kwoty na KRUS - to najpierw kwotę składek przyjąć do dochodu, a potem ją odliczyć?
Jak należy policzyć wpłatę składek zaległych, czyli 150 zł?
Czy należy je odliczyć od dochodu, czy nie?