Pytanie
Podatnik kontynuuje inwestycję rozpoczętą w poprzedniej dekadzie. W roku 2013 otrzymał nawet z tego tytułu, po dokonanych przez urząd skarbowy czynnościach kontrolnych, zwrot naliczonego podatku VAT. Problem w tym, że przynajmniej od początku 2011 r. podatnik nie dokonał żadnej sprzedaży.
Czy do czynności podlegających opodatkowaniu, o jakich mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o VAT, można zaliczyć też zakupy wyposażenia?
Jeżeli nie, to czy istnieje jakieś rozsądne wyjście z zaistniałej sytuacji?
Podatnik nie zawieszał wykonywania działalności gospodarczej.