Pytanie
Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, posiedzenie komisji odbywa się nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert przez kandydatów, wskazanego w ogłoszeniu konkursu.
Do kiedy ma odbyć się konkurs, jeżeli termin składania ofert upływa dnia 10 maja 2011 r.?
Czy do 14 dni roboczych wlicza się sobotę?