Pytanie
Pracownik zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy w 6-miesięcznym okresie rozliczeniowym wykonuje swoje obowiązki wg harmonogramu. Zgodnie z regulaminem - praca jest świadczona we wszystkie dni tygodnia.
I tak: w styczniu przepracował 160 godz.
1 stycznia od 12-22
2 stycznia od 12-18
5 stycznia od 12-22
6 stycznia od 12-22
8 stycznia od 12-18
11 stycznia od 10-22
12 stycznia od 10-22
15 stycznia od 10-22
16 stycznia od 12-22
20 stycznia od 12-22
23 stycznia od 10-22
24 stycznia od 12-22
26 stycznia od 10-22
27 stycznia od 12-22
28 stycznia od 12-20
29 stycznia od 12-22
w lutym 160 godz. i marcu 184 godz.
Jak wyliczyć wymiar czasu pracy tego pracownika, jeśli umowa rozwiąże się 2 kwietnia 2011 r. i podanie wymiaru czasu pracy na cały okres rozliczeniowy od 1 stycznia do 30 czerwca?
Jak wyliczyć wymiar czasu pracy, jeśli pracownik ten nie pracowałby w święto 1 i 6 stycznia, a dni te nie były dniami wolnymi wynikającymi z 5 dniowego tygodnia pracy?