Pytanie
Czy dla potrzeb odliczenia VAT w 100% po 1 kwietnia 2014 r. od zakupu paliwa, części itp. konieczne jest przeprowadzenie nowego badania technicznego dla samochodu nabytego przez 1 kwietnia 2014 r. (samochód posiada 1 rząd siedzeń trwale oddzielonych od części przeznaczonej do przewozu ładunków)?
Jeśli tak, to w jakim terminie należy takie badanie wykonać?