Pytanie
Dla linii produkcyjnej, w skład której wchodzi przenośnik rolkowy oraz stacjonarne urządzenia typu prasa, urządzenie do kalibracji itp. firma posiada jedną wspólną pisemną deklarację zgodności dla całego zintegrowanego zespołu wymienionych urządzeń.
1. Czy jest dopuszczalne, żeby wystawiono jedną deklarację dla całej linii (którą złożyła jedna firma i która na całość nadała deklarację zgodności przy realizacji oceny ryzyka), czy oprócz tej jednej spójnej deklaracji na każde urządzenie typu prasa, urządzenie do kalibracji musimy posiadać osobne deklaracje? Same oznaczenia CE są na każdym urządzeniu osobno.
2. Czy teraz użytkownik wprowadzając nową maszynę do istniejącego parku maszynowego np. nowy typ prasy, otrzymując do niej od producenta deklarację musi również sam dokonać oceny zgodności i wystawić ponownie deklarację dla całej linii (zapewniając, że nadal spełnione są wymagania bezpieczeństwa)?
3. Czy firma zakupując elektronarzędzie np. wiertarkę, która posiada CE na urządzeniu musi również otrzymać deklarację zgodności (czasami jest tak, że jest ona w treści instrukcji)?