Pytanie
Klient w dniu 28 listopada 2012 r. złożył podanie o zasiłek stały wraz z wymaganą dokumentacją. Orzeczenie jest ważne do 31 grudnia 2015 r. Rodzina 2 osobowa. W dniu złożenia podania dochód jego rodziny w miesiącu październiku 2012 r. tj. poprzedzającym przyznanie zasiłku wynosił 821 zł, a więc kwalifikował się do pomocy w formie zasiłku stałego w kwocie 45,50 zł za miesiąc listopad 2012 r. (821 : 2 os.= 410,50 zł ; 456 zł – 410,50 zł = 45,50 zł). Natomiast w miesiącu listopadzie 2012 r. dochód klienta uległ zwiększeniu o 100 zł tj. dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego (dokumenty dostarczone przed wydaniem decyzji przyznającej) i wyniósł łącznie 921 zł. Wobec tego dochód przekracza kryterium dochodowe dla tej rodziny (912 zł) i w miesiącu grudniu 2012 r. zasiłek stały nie przysługuje.
Czy klient ma prawo do zasiłku stałego od miesiąca listopada 2012 r.?
Czy można wydać decyzję tylko na jeden miesiąc?