Pytanie
Raporty konsumpcji poszczególnych produktów są przygotowywane w naszej firmie za okres od soboty do piątku. Następnie w każdy poniedziałek raporty są wysyłane do naszego zagranicznego dostawcy, który wystawia nam na ich podstawie faktury VAT. Dostawca zwrócił się do nas z prośbą o wystawienie dziennych raportów, gdyż obawia się że wystawiając faktury na przykład w wtorek czy środę następnego tygodnia popełnia błąd, gdyż faktury powinny być wystawione w ciągu 7 dni od dostawy towarów. Nasza firma niestety nie ma możliwości przygotowywania raportów dziennych z uwagi na ograniczenia systemowe i nie jest możliwe dokonanie zmian w tym zakresie. Dostawca wystawiając faktury w środę tak naprawdę przekracza termin obowiązujących 7 dni tylko w przypadku dwóch pierwszych dni konsumpcji (wykorzystania materiałów przez naszą firmę na liniach produkcyjnych).
Czy dwa dni weekendu, czyli sobota i niedziela brane są pod uwagę?
Czy organy podatkowe uwzględniłyby fakt, że raporty mogą być wysłane dopiero w poniedziałek?
Czy nasz dostawca działa niezgodnie z ustawą o VAT i przekracza obowiązujący termin 7 dni w tym przypadku?
Czy dostawca może wystawiać fakturę zbiorczą i faktury w ostatni dzień kończący miesiąc, w którym nastąpiła dostawa materiałów?
Należy podkreślić, że w tym przypadku nie mamy do czynienia ze zwykłą dostawą towaru tylko konsumpcją liczoną jest od momentu pobrania materiałów z magazynu, w którym przechowywane są materiały należące do dostawcy.