Pytanie
Spółka dokonała transakcji WDT na rzecz kontrahenta z Niemiec stosując stawkę 0% VAT. W wyniku kontroli okazało się jednak, iż NIP-UE nabywcy jest nieaktywny w systemie VIES. Urząd nakazał skorygowanie deklaracji VAT i opodatkowanie wg stawki krajowej. Spółka uważa, iż kwotę transakcji powinna potraktować jako kwotę brutto, która zawierała już podatek, tylko w stawce 0%. Urząd jednak twierdzi, iż VAT powinien być doliczony do kwoty z faktury jako kowty netto.
W jaki sposób powinna być dokonana korekta?