Pytanie
Gmina X nosi się z zamiarem zbycia na rzecz najemców lokali wraz z udziałami. Gmina posiada stosowną uchwałę w sprawie bonifikat, od ceny nabycia odliczone również zostaną nakłady. Dodatkowo Wójt zobowiązany jest do podania w wykazie ceny nieruchomości.
Czy cena nieruchomości podawana w wykazie winna obejmować ostateczną cenę, jaką powinni uiścić nabywcy po odliczeniu nakładów oraz zastosowaniu bonifikaty, o której udzielenie zapewne będą wnioskować?