Pytanie
Czy całość kwoty 20.000 zł otrzymanej z tytułu ustanowienia służebności gruntowej należy ująć w PIT-36 jako przychód z innych źródeł?
Podatnik zawarł aktem notarialnym umowę ustanowienia służebności przesyłu z Polską Siecią Energetyczną. W akcie notarialnym z 2013 r. wyszczególniono dwie kwoty jakie otrzymał z tego tytułu podatnik: jednorazowe wynagrodzenie: 5000 zł i jednorazowe odszkodowanie 15.000 zł, łącznie 20.000 zł. Proszę o wyjaśnienie ww. sytuacji w związku z wydaną interpretacją ogólną MF. Akt notarialny nie zawiera szczegółowych opisów odnośnie odszkodowania. Na udostępnionej działce rolnej jest prowadzona budowa linii napowietrznej.
Czy w tej sytuacji można zastosować zwolnienie do kwoty 15.000 zł w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 120 z związku z art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami?
Czy art. 143 ust. 1 nie wyłącza ze zwolnienia w tym przypadku, ewentualnie, czy podatnik musi ustalić z jakich środków jest prowadzona ta inwestycja?