Pytanie
Podatnik (PKPiR) prowadzi działalność gospodarczą w budynku, który nabył w 2012 r. Budynek jest z 1980 r. Poprzednim właścicielem budynku była spółka jawna, gdzie podatnik posiadał 50% udziałów. Następnie z powodów osobistych spółkę poddano likwidacji, która toczy się do dziś, jednakże od 2012 r. w spółce nic się nie dzieje. Podatnik założył w 2012 r. swoją działalność gospodarczą, a od spółki odkupił całość zorganizowanego przedsiębiorstwa (akt notarialny).
Czy powinien kontynuować amortyzacje rozpoczętą w spółce jawnej, czy jednak kupując całość przedsiębiorstwa (zapłacono ustaloną kwotę likwidatorowi) może amortyzować majątek od nowa od cen zakupu w akcie notarialnym?
Czy może zastosować stawkę 10% do budynku czy stawkę podstawową 2,5%?
Czy można w trakcie roku zmienić stawki amortyzacyjne, samochody osobowe stawka 20% na stawkę 40% (pomyłka biura)?