Pytanie:
Czy budowa wolnostojącego budynku rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m2 na działce o powierzchni mniejszej niż 500 m2, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę?
Czy budowa dwóch wolnostojących budynków rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m2 może być zrealizowana na zgłoszenie w przypadku, gdy działka ma powierzchnię większą niż 500 m2 i mniejszą niż 1000 m2?

 

Odpowiedź:
Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud. pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki. Przepis ten jednocześnie nie określa minimalnej powierzchni działki budowlanej, na której może być realizowany budynek rekreacji indywidualnej. Niemniej jednak przepis ten jasno stwierdza, że obowiązek zgłoszenia ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy na jeden budynek rekreacji indywidualnej przypada 500 m2 działki budowlanej. Nie sposób tego zapisu rozumieć inaczej aniżeli w taki sposób, że na działce o powierzchni minimalnej 500 m2 można pobudować jeden budynek, na działce min. 1000 m2 - 2 budynki, na działce min. 1500 m2 – 3 budynki. Inna interpretacja tego przepisu prowadzić mogłaby do odmiennych i nie do końca zapewne zbieżnych z intencją ustawodawcy wniosków, że na zgłoszenie można budować również na działce 100-metrowej, względnie, ze na działce mającej 501 m2 można pobudować 2 budynki tego typu (gdyby potraktować zapis ustawowy w rozumieniu każdych rozpoczętych kolejnych 500 m2). Zasada ogólna jest zatem taka: 1 budynek – 500 m2.