Pytanie
Mam następujący problem: na terenie gminy powstało nowe osiedle, gdzie znajduje się 9 dróg, które są obecnie utwardzone tłuczniem. Łączna długość dróg wynosi powyżej 3 km (najdłuższa z dróg ma długość 600 m). Gmina planuje przeprowadzenie inwestycji polegającej na budowie nowej nawierzchni (asfaltowej lub częściowo z kostki brukowej) na wszystkich drogach. Dla wszystkich dróg będą przygotowywane oddzielne dokumentacje projektowe i - co za tym idzie - będą oddzielne pozwolenia na budowę. Moje pytanie brzmi:
Czy w przypadku wyżej wymienionej inwestycji będzie konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?