Pytanie
Inwestor zgłosił się z zamiarem wybudowania zamierzenia, w skład którego wchodzi: fundament (płyta) o wymiarach 2,2 m x 3,6 m i głębokości 1 m, w fundamencie zamocowane są dwuteowniki, na których umieszczono stalowy zbiornik o wymiarach 1,9 m x 3,2 m, h = 1,5 m, obmurowany cegłą do wysokości 1,3 m n.p.t. W fundamencie znajduje się obniżenie (-0,4 m p.p.t.), które ma być paleniskiem. Nad paleniskiem zamocowano stalowy komin fi 32 o wysokości 6 m. Obok znajduje się wiata o powierzchni zabudowy 10 m2, która częściowo nachodzi na zbiornik oraz chroni przestrzeń przed nim. W zbiorniku ma się odbywać parzenie wikliny.
Czy takie zamierzenie jest budowlą?
Jak należało by je nazwać?
Czy wymaga ono zgłoszenia czy pozwolenia na budowę wraz z decyzją o warunkach zabudowy?
Czy może być wydane pozwolenia na budowę takiego zamierzenia, na podstawie decyzji o warunkach zabudowy o treści: "Budowa fundamentu pod kocioł do parzenia wikliny"?