Pytanie
Firma w roku 2011 r. przeniosła swoją siedzibę z miasta A do miasta B. Zmiana siedziby na miasto B spowodowała, że pracownikom zapewniono bezpłatny dowóz do pracy. Grupa pracowników pracujących w systemie zmianowym otrzymała samochód służbowy. Pozostali pracownicy dowożeni są przez przewoźnika, z którym firma podpisała umowę. Bezpłatny dowóz pracowników zapewniony jest na trasie stara siedzba firmy miasto A - nowa siedziba firmy miasto B.
Czy te nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników służą celom osobistym i należy wykazać od nich należny VAT?