Pytanie
Bank prowadzi otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy dla zadania inwestycyjnego. Zgodnie z harmonogramem zadanie podzielone zostało na VII etapów. Bank dokonał kontroli początkowej, przed otwarciem rachunku oraz kontroli realizacji poszczególnych etapów (przed dokonaniem wypłaty). Deweloper obecnie realizuje ostatni VII etap zadania. Przed wypłatą środków za VII etap również dokonana zostanie kontrola.
Czy Bank prowadząc otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy powinien dodatkowo sprawdzić czy deweloper uzyskał stosowne pozwolenia na użytkowanie budynku, czy przeniósł prawo własności na poszczególnych nabywców, itp.?
Czy kontrola realizacji VII etapu jest ostatnią kontrolą jaką powinien wykonać Bank?