Pytanie
Klient, któremu komornik zajął rachunek bankowy rozwiązał umowę rachunku bankowego. Bank powiadomił o tym komornika. Po kilku miesiącach ten sam klient chce ponownie otworzyć rachunek bankowy.
Czy Bank może otworzyć rachunek czy też winien przed jego otwarciem żądać od klienta oświadczenia czy wobec niego toczy się nadal postępowanie egzekucyjne, czy ewentualnie ma obowiązek powiadomić o fakcie otwarcia rachunku bankowego komornika, który prowadził egzekucje, czy też może otworzyć rachunek bankowy bez podejmowani żadnych dodatkowych czynności?