Pytanie
Zatrudniamy zawodowych kierowców kategorii C w zakładzie komunalnym na stanowiskach operatorów-monterów urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Jakim badaniom podlegają tacy pracownicy, jeśli poza obowiązkami kierowcy kat. C (wywozy nieczystości wozami asenizacyjnymi) wykonują również prace związane z obsługą urządzeń w oczyszczalni i na sieci kanalizacyjnej? Dotąd lekarz medycyny pracy, do którego kierowani byli pracownicy na badania okresowe, wymagał, aby przedstawili odrębnie zaświadczenie o przeprowadzeniu badania lekarskiego kierowcy oraz testów psychotechnicznych. Według interpretacji serwisów prawnych, badanie lekarskie kierowców zastępuje wstępne i okresowe badania pracownicze. Sytuacja jest oczywista w przypadku kierowców, którzy pracują na stanowisku "kierowca".
Czy w przypadku, gdy kierowcy zawodowi kategorii C zatrudniani są na stanowiskach, na których wykonują również inne czynności wiążące się z innymi zagrożeniami niż na stanowisku kierowcy, badanie lekarskie kierowcy może obejmować także pozostałe zagrożenia związane ze wykonywaną pracą (zajmowanym stanowiskiem)?
Dotąd pracownicy ci odbywali odrębnie badania na stanowisku kierowca, odrębnie dla stanowiska operatora urządzeń wod-kan., co wiąże się ze wzrostem kosztów badań. Istotne jest, iż do wpisu ważności uprawnień kierowcy w prawie jazdy wymagane jest orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku "kierowca". Z kolei orzeczenie z nazwą stanowiska "kierowca" nie jest wystarczające dla pracodawcy, gdyż zatrudnia osoby na stanowisku "operatora i montera urządzeń wod-kan".
Czy jest konieczne, aby taki pracownik był kierowany na badania okresowe dodatkowo, poza badaniami okresowymi kierowcy, celem otrzymania dodatkowego orzeczenia na zajmowane stanowisko określone w umowie o pracę jako operator-monter?