Pytanie
W dniu 5 maja dwóch wspólników założyło spółkę cywilną. W umowie spółki wkład wspólnika A zostały określony w następujący sposób: wspólnik A wnosi do spółki firmę "X" o wartości 66.000 zł, w której skład wchodzą środki trwałe:
- prasa hydrauliczna o wartości 35.000 zł
- urządzenie wilk o wartości 31.000 zł
W dniu 7 maja wspólnicy sporządzili aneks do umowy spółki, określając przedmiot aportu wspólnika A jako firmę "X" o wartości 90.577,11 zł w skład, której wchodzą środki trwałe:
- prasa hydrauliczna o wartości 35.000 zł
- urządzenie wilk o wartości 31.000 zł oraz towary handlowe o wartości 24.577,11 zł.
Indywidualne działalności wspólnika A została zlikwidowana w dniu 14 maja.
Czy w takim przypadku aport środków trwałych i towarów handlowych może nie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, jako aport całego przedsiębiorstwa?