Pytanie
Dwa podmioty powołały konsorcjum w celu prowadzenia turnusów rehabilitacyjnych. Konsorcjum będzie spełniało wszelkie przesłanki do stosowania zwolnienia z VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1722 z późn. zm.). Lider konsorcjum (reprezentujący Konsorcjum na zewnątrz) wystawi na kontrahenta korzystającego fakturę VAT ze stawką "ZW".
Czy drugi członek Konsorcjum postąpi prawidłowo fakturując na lidera swój udział w wynagrodzeniu (proporcja wynikająca z umowy) również ze stawką "ZW" i właściwą podstawą prawną do jej zastosowania?