Według biura prasowego częstochowskiego magistratu dokument w poniedziałek podpisali wiceprezydent Mirosław Soborak i szef częstochowskiego oddziału spółki Remondis Marek Oleś. Oleś zadeklarował pełną gotowość i przekazał, że firma już rozpoczęła wykonywanie umowy - od obsługi osiedli budynków wielorodzinnych.

Umowę w Częstochowie podpisano po południu - po nadzwyczajnej sesji rady miasta. Jej zwołanie było konieczne, ponieważ radni najpierw musieli wprowadzić zmiany do dokumentu wieloletniej prognozy finansowej. Powodem stała się wyższa niż w pierwotnym rozstrzygnięciu przetargowym wartość zawieranego kontraktu.

Podpisana dwuletnia umowa opiewa na blisko 26,2 mln zł. Przetarg na odbiór i transport odpadów wygrało w Częstochowie konsorcjum braci Strach, którego oferta opiewała na ponad 16,2 mln zł. Konkurenci oprotestowali rozstrzygnięcie, uznając cenę za zbyt niską. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołania i w ub. tygodniu miało dojść do zawarcia umowy. Tak się nie stało.

W piątek wobec braku umowy z konsorcjum Strach częstochowski samorząd wezwał do jej zawarcia firmę SITA Południe, która zaproponowała cenę ok. 18,5 mln zł. SITA także jej nie podpisała, tłumacząc to nieprzygotowaniem w zakresie sił i środków, które zostały już zaangażowane w innych miejscach.

Jednocześnie przedstawiciele firmy zadeklarowali, że nie będą zabierać do tej pory obsługiwanych swoich pojemników z częstochowskich nieruchomości, aby ułatwić realizację zamówienia firmie, która ostatecznie podpisze umowę. SITA nie podpisała więc umowy, ale zadeklarowała możliwość współpracy z jej wykonawcą.

W tej sytuacji do zawarcia umowy wezwano kolejną firmę – Remondis, której oferta w przetargu opiewała na ponad 26 mln zł. Jej przedstawiciele zadeklarowali wolę podpisania umowy, ale poprosili o czas na potwierdzenie gotowości do jej realizacji. W sobotę umowę wstępnie zaparafowano i poinformowano, że zostanie podpisana w poniedziałek.

Zgodnie z nowymi przepisami od poniedziałku to samorządy gmin są odpowiedzialne za gospodarkę odpadami na swoim terenie. Muszą podpisać umowy z wyłonionymi w przetargu firmami, które będą wywozić śmieci.

Mieszkańcy Częstochowy za wywóz śmieci zapłacą 10,50 zł od osoby w przypadku selekcjonowania odpadów i 12,50 zł, jeśli nie będą tego robić.