Spółki wodne zajmują się utrzymaniem i eksploatacją urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – głównie rowów melioracyjnych. Zakładane są głównie przez producentów rolnych, a utrzymywane ze składek członkowskich. Zdaniem wojewody zachodniopomorskiego dzięki zwiększonym środkom rolnicy powołują coraz więcej spółek zajmujących się dbaniem meliorację gruntów.


W tym roku w ustawie budżetowej dla spółek wodnych zaplanowano 250 tys. zł. Wojewoda zachodniopomorski - podobnie jak w latach ubiegłych, wystąpił do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o przyznanie dodatkowych pieniędzy, dzięki czemu kwota dotacji wzrosła do 955 tys. zł.

Środki przeznaczono na bieżącą działalność 30 spółek oraz doposażenie 5 Rejonowych Związków Spółek Wodnych w narzędzie niezbędne do prac konserwacyjnych, m.in. koparki, betoniarki, młoty udarowe i piły spalinowe. Dodatkowo, po raz pierwszy sfinansowano konserwację rowów szczegółowych znajdujących się na gruntach Skarbu Państwa.
Źródło: www.szczecin.uw.gov.pl, stan z dnia 14 sierpnia 2012 r.