Pytanie
Pracodawca zatrudnia kierowcę na umowę o pracę.
Czy do limitu 416 nadgodzin, które może w ciągu roku przepracować kierowca wlicza się godziny oczekiwania na rozładunek towaru do klienta i wyładunek?
Czy do tego limitu 416 nadgodzin wlicza się godziny oczekiwania na naprawę samochodu?
Czy można pracownikowi godziny oczekiwania wypłacać w formie ryczałtu i nie wykazywać ich jako nadgodziny?
Jeśli tak, to czy należy tę informację zawrzeć w regulaminie pracy?
Za czas oczekiwania pracownik ma wypłacane diety. Pracownik zbliża się do przekroczenia limitu i pracodawca nie wie, czy to co chce zrobić jest zgodne z prawem.