Pytanie
W styczniu 2014 r. wydane zostało pozwolenie na budowę zakładu recyklingu. Inwestor posiadał decyzję środowiskową i inne dokumenty niezbędne do wydania pozwolenia na budowę. Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę została umieszczona na stronie internetowej. Nie zostały wniesione żadne zastrzeżenia. W listopadzie organizacja społeczna wniosła wniosek o wznowienie postępowania na podstawie art. 145 § 1 k.p.a.
Jaki tok postępowania należy przyjąć w przedmiotowej sprawie?
Czy należy odmówić wznowienia postanowieniem i jaką podstawę prawną należy przyjąć?