Pytanie
Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Wykonawca wraz z ofertą wstępną złożył ofertę ostateczną z ceną. Do specyfikacji Zamawiający załączył formularze zarówno oferty wstępnej jak i ostatecznej, ale w treści wyjaśnił - jak i kiedy należy je złożyć. Cena zawierała się w ofercie ostatecznej. Oferty zostały złożone w jednej kopercie zostały ze sobą zszyte. Wraz z ofertą została przesłana również gwarancja ubezpieczeniowa.
Czy jego oferta powinna zostać odrzucona?
Czy Zamawiający może zaprosić go do negocjacji?