Pytanie
Zamawiający jest szpitalem. Ostatnio jeden z pracowników zgłosił do Sekcji Zamówień Publicznych, iż będzie członkiem zespołu przeprowadzającego badania kliniczne nad lekiem X na zlecenie producenta. Osoba ta w przeszłości była wielokrotnie członkiem komisji przetargowych przeprowadzających procedury zakupu leków do szpitala. W wyniku przeprowadzonych postępowań nabywano leki, których producentem był właśnie podmiot, z którym pracownik zamierza podpisać umowę dotyczącą badań klinicznych. Leki te nie były jednak oferowane bezpośrednio przez producenta, ale przez różne hurtownie farmaceutyczne, a czasami przez wyspecjalizowaną hurtownię (odrębną spółkę) producenta.
Czy w przyszłych postępowaniach na dostawę leków, jeżeli pracownik będzie dalej członkiem komisji przetargowej, a ofertę będzie składała wyspecjalizowana hurtownia farmaceutyczna producenta (odrębna spółka) powinien on się wyłączyć z pracy komisji przetargowej?