Pytanie
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wniosła do spółki z o.o. w której jest wspólnikiem zorganizowane przedsiębiorstwo w zamian za udziały. W skład tego przedsiębiorstwa wchodził towar, który jest sprzedawany przez spółkę z o.o. Został on wprowadzony na podstawie sporządzonego przez osobę fizyczną remanentu i wyceniony wg cen zakupu.
Czy wartość tego towaru przy sprzedaży przez spółkę staje się kosztem zakupu sprzedanych towarów i pomniejsza przychód?
Czy to zależy od tego czy osoba fizyczna rozliczyła koszty remanentu w swojej działalności czy też nie?
Logicznym się wydaje, że osoba fizyczna powinna pomniejszyć koszty swojej działalności o wartość wnoszonych do spółki aportem towarów a koszt zakupu tych towarów powinien być kosztem w spółce w momencie sprzedaży (rozliczanie ilościowo-wartościowe). jednakże nie znalazłam żadnego potwierdzenia w literaturze, ze to jest prawidłowe rozwiązanie.