Wójt gminy zadecydował o natychmiastowym odebraniu ciężko zaniedbanych zwierząt z jednego z gospodarstw w gminie. Większość zwierząt tam przetrzymywanych była przewlekle chora, niedożywiona, wychudzona i cierpiąca na choroby pasożytnicze.


Zwierzęta w dniu odebrania znajdowały się w gospodarstwie należącym do spółki, która sprawowała nad nimi opiekę. I to właśnie spółkę wójt uznał za adresta decyzji i stronę wszczętego postępowania.

Zdaniem spółki organ skierował decyzję do złego podmiotu, bowiem to nie ona była właścicielem zwierząt. Sam fakt ich pozostawania na terenie należącego do spółki gospodarstwa nie czynił z niej automatycznie opiekuna zwierząt.

Pełna treść artykułu pt. Ciężko zaniedbane zwierzęta można natychmiast odebrać od ich opiekuna dostępna jest w Serwisie Samorządowym>>>