Bez wątpienia znaczenie miała tu likwidacja lub znaczne przekształcenie i zmniejszenie dużych zakładów pracy, które były źródłem zanieczyszczeń (Huta Kościuszko, Huta Batory, Zakłady Azotowe, Zakłady Koksochemiczne Hajduki, Kopalnie Węgla Kamiennego wraz z ich kotłowniami), nowoczesna Elektrociepłownia ELCHO zastąpiła wyburzoną Elektrociepłownię Chorzów, przeprowadzono termorenowację budynków oraz likwidację starych pieców węglowych. Innym kierunkiem jest wykorzystanie energii odnawialnej na potrzeby obiektów użyteczności publicznej. Przykładem tutaj mogą służyć Hala sportowa MORiS czy kryty basen przy ul. Kaliny, gdzie zabudowano panele słoneczne o powierzchniach odpowiednio blisko 70 m2 i ponad 300 m2. W najbliższej przyszłości planujemy szersze zastosowanie fotowoltaiki.

 

W budynkach użyteczności publicznej podłączonych do sieci ciepłowniczej prowadzona jest racjonalizacja zużycia energii cieplnej poprzez wprowadzanie krzywych grzewczych indywidualnie dla każdego obiektu, oraz rozsądną redukcję ogrzewania w okresie, gdy obiekty nie są eksploatowane.

Istotnym źródłem niskiej emisji w Chorzowie jest transport drogowy. Tutaj krokiem milowym w zakresie poprawy jakości powietrza było wybudowanie Trasy średnicowej łączącej Katowice z Gliwicami. Pozwoliło to w znacznej mierze wyeliminować ruch tranzytowy z centrum miasta, dzięki czemu ruch lokalny zyskał na płynności i czasie przemieszczania się.

Rozmowę z dr inż. Wiesławem Raczyńskim – zastępcą prezydenta Chorzowa ds. technicznych na temat zmian wprowadzonych w ostatnich latach w Chorzowie przeprowadził Piotr Siergiej, a publikuje ją portal chronmyklimat.pl: www.chronmyklimat.pl/wiadomosci/inicjatywy-lokalne/chorzow-ogranicza-zanieczyszczenie-powietrza

(www.chronmyklimat.pl)