Cerkiew w Kazuniu Nowym wpisana do rejestru zabytków

Cerkiew w Kazuniu Nowym wzniesiono na początku XX w. Do rejestru zabytków została wpisana z uwagi na zachowane wartości historyczne i artystyczne.

Cerkiew jest unikalnym przykładem obiektu sakralnego związanego z twierdzą (w tym przypadku Twierdzą Modlin). Dodatkowym atutem jest niezmieniony kształt przestrzenny. Cerkiew przetrwała w oryginalnym kształcie ścian zewnętrznych. Widoczne są wprawdzie zniszczenia, jak brak kopuły i wieży oraz zredukowanie gzymsu, jednak nie wpływają one na ocenę zachowanych wartości.

Cerkiew jest położona na terenie wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego decyzją z 29 listopada 1966 roku, obejmującą prawną ochroną fortyfikacje Przedmościa Kazuńskiego (inaczej Przyczółka Mostowego), będącego częścią Twierdzy Modlin.

Opracowanie: Wanda Pszczółkowska

Źródło: www.mwkz.pl, stan z dnia 29 lipca 2014 r.

Data publikacji: 29 lipca 2014 r.