Ceny nowych mieszkań w III kw. 2012 r.

W III kw. br. średnie ceny mieszkań oferowanych przez deweloperów na rynkach większości największych polskich miast były niższe niż trzy miesiące wcześniej. Na niektórych rynkach można jednak mówić o zahamowaniu tendencji spadkowej w badanym okresie.

Stabilizacja średniej ceny mieszkań odnotowana została na największych i najdroższych rynkach pierwotnych, czyli w Warszawie i Krakowie. Różnica między tymi miastami utrzymuje się ostatnio na poziomie ok. 1,4 tys. zł/m2. Na pozostałych rynkach poddanych badaniu ceny na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy spadły. Najmocniej w Poznaniu, gdzie spadek średniej ceny w ujęciu kwartalnym wyniósł 3,2%. Zarówno we Wrocławiu jak i Łodzi odnotowano spadek rzędu 2,3%. Ze względu na dużą różnicę w poziomach cenowych obowiązujących w tych miastach zmiany te mają w każdym z nich zdecydowanie inną wagę. W Gdańsku średnia cena mieszkań oferowanych przez deweloperów obniżyła się o 1,2%, natomiast znamiennym jest tutaj fakt, iż spadła już ona poniżej pułapu 6 tys. zł/m2. W Katowicach średni poziom cen mieszkań deweloperskich spadł jedynie w minimalnym stopniu. Trudno mówić o odwróceniu tendencji spadkowej średniej ceny mieszkań. Wciąż jest ona aktualna, chociaż w części miast praktycznie uległa ona wyhamowaniu. O tym czy stabilizacja poziomu średniej ceny potrwa w nich dłużej zadecyduje gra popytu i podaży, w której wciąż więcej argumentów wydaje się być po stronie klientów.

Źródło: inf. pras. Emmerson S.A., stan z dnia 5 listopada 2012 r.

Data publikacji: 5 listopada 2012 r.