Agencja Nieruchomości Rolnych opublikowała dane o średniej cenie gruntów w III kwartale 2010 r. Grażyna Kapelko, Rzecznik Prasowy ANR, poinformowała, że wyniosła ona 15 044 zł za 1 ha. W porównaniu do II kw. br. średnia cena wzrosła o 164 zł, czyli o 1,1%. Natomiast porównując III kwartał 2009 r. do III kwartału 2010 r. cena zmalała o ponad 1326 zł, czyli o 8,1%, ale nie ma to wpływu na obecny poziom cen.
Najwięcej trzeba zapłacić za ziemię w województwach: łódzkim, śląskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i opolskim, a najtańsze oferty znajdziemy w województwach: lubuskim i lubelskim. Wzrost cen w trzecim kwartale 2010 r. odnotowano głównie w województwach: łódzkim, świętokrzyskim i mazowieckim.
Najwyższe ceny uzyskiwano w grupie obszarowej 300 ha i więcej – 21,8 tys. zł/1 ha, a następnie dla nieruchomości o powierzchni do 1 ha – 19,4 tys. zł za 1 ha. Najniższe ceny uzyskano w grupie obszarowej 1–10 ha – 13,3 tys. zł/1 ha.
W Zasobie pozostaje obecnie 2,16 mln ha gruntów, z czego 94 tys. ha zajmują tzw. „grunty obce”, tj. takie, które z mocy prawa przeszły na własność lub w zarząd innych podmiotów, lecz nie zostały jeszcze protokólarnie przez nie przejęte. Do rozdysponowania jest 311 tys. ha gruntów. Najwięcej posiadają oddziały terenowe we Wrocławiu, Szczecinie, Olsztynie i Gdańsku – łącznie 142 tys. ha (45%), natomiast najmniej znajduje się na terenie Filii w Pile (5 tys. ha) i OT w Bydgoszczy (5,6 tys. ha).
Źródło: http://www.anr.gov.pl/, 8 listopada 2010 r., Grażyna Kapelko - Rzecznik Prasowy ANR
Data publikacji: 9 listopada 2010 r.