Jak poinformowała w czwartek rzecznika Izby Celnej w Przemyślu Edyta Chabowska, kapsułki z ekstraktem z pławikonika koroniastego zostały wykryte podczas rutynowej kontroli w bagażu 48-letniego obywatela Ukrainy. Przewożący je mężczyzna nie zgłosił ich do kontroli celnej. Nie miał także odpowiedniego zezwolenia, na podstawie którego mógłby legalnie przewieźć je przez granicę.

„Tłumaczył, że przewoził je do Polski na prośbę swojego znajomego” – dodała Chabowska.

Pławikonik koroniasty jest chroniony na mocy Konwencji Waszyngtońskiej (CITES). Rzeczniczka zaznaczyła, że ochronie, zgodnie z tą konwencją, podlegają nie tylko żywe zwierzęta i rośliny, ale także ich części lub produkty z nich wykonane, jak np. w tym przypadku medykamenty medycyny azjatyckiej.

Kapsułki zostały zabezpieczone do dalszego postępowania, a obywatel Ukrainy poniesie odpowiedzialność w związku z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie przyrody.

Nielegalny przewóz przez granicę UE, a także wewnątrzwspólnotowy handel okazami gatunków zagrożonych wyginięciem jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Chabowska wyjaśniła, że handel gatunkami chronionymi na mocy Konwencji Waszyngtońskiej jest dozwolony tylko wtedy, kiedy nie przyniesie on szkody zachowaniu tych gatunków w środowisku naturalnym i tylko pod warunkiem wydania odpowiedniego zezwolenia.

W 2012r. celnicy w całym kraju zatrzymali ponad 8,6 tys. okazów gatunków zagrożonych wyginięciem, w tym 200 żywych zwierząt oraz 326 kg żywych koralowców rafotwórczych. Ponad 8,2 tys. okazów stanowiły medykamenty medycyny azjatyckiej.