Po 1 stycznia 2008 r. dostawa, budowa, remont, modernizacja i przebudowa obiektów zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nadal będzie opodatkowana 7 proc VAT. Chodzi o budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB 11 lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych; lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB 12 oraz obiekty sklasyfikowane w PKOB w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi w zakresie zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. Z budownictwa społecznego wyłączono budynki mieszkalne jednorodzinne, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 mkw., oraz lokale mieszkalne, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 mkw. W przypadku budownictwa mieszkaniowego, po przekroczeniu limitów metrażu, część podstawy opodatkowania będzie podlegać 7-proc. stawce VAT a część – 22-proc. Z kolei przy lokalach mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB 12 oraz obiektach sklasyfikowanych w PKOB w klasie ex 1264, przekroczenie limitów oznaczać będzie opodatkowanie całej transakcji 22-proc. VAT-em.
źródło: Rzeczpospolita, 6 grudnia 2007 r., Dorota Kosacka-Łędzewicz