Procedura przygotowania budowy lotnisk użytku publicznego zostanie przyspieszona. Takie zmiany zakłada ustawa z 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, która weszła w życie 17 kwietnia.
W myśl nowych przepisów, do rozpoczęcia robót wymagana będzie tylko jedna decyzja - zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego. Będzie je wydawał wojewoda najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez inwestora. Stosowne wnioski będzie można składać tylko do 31 grudnia 2015 r. Zezwolenie będzie wywoływało kilka ważnych skutków prawnych. Spełni funkcję decyzji lokalizacyjnej, zatwierdzi również podział nieruchomości. Na jego podstawie z mocy prawa grunty potrzebne do budowy lotniska staną się własnością Skarbu Państwa lub samorządu. Uzyskanie zezwolenia na realizację lotniska będzie również równoznaczne z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę. Właścicielom lub użytkownikom wieczystym wywłaszczanym pod budowę lotnisk będzie przysługiwało odszkodowanie. Ci, którzy dobrowolnie opuszczą działki, będą mogli liczyć na wyższe rekompensaty.

Gazeta Prawna, 21 kwietnia 2009 r., Ewa Grączewska-Ivanova