Organizowane przez Wolters Kluwer Polska szkolenie jest jednym z pierwszych szkoleń na rynku w zakresie aspektów prawnych lokalizacji, budowy i eksploatacji elektrowni atomowych. Uchwalając nowelizację ustawy z dnia 10 kwietnia 1986 r. Prawo atomowe jak również ustawę z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, polski parlament dał zielone światło energetyce atomowej w Polsce. Lokalizacja, budowa i eksploatacja elektrowni atomowej to proces niezwykle skomplikowany pod względem organizacyjnym oraz technologicznym, a ponadto przepisy prawa nakładają na inwestora obowiązek posiadania wielu zezwoleń, pozwoleń oraz koncesji.


W trakcie szkolenia zostaną omówione procedury administracyjne regulujące ich uzyskiwanie oraz przepisy budzące wątpliwości interpretacyjne. Wykładowca skomentuje także instytucje i rozwiązania prawne wprowadzone do wspomnianych na wstępie ustaw a pochodzące z regulacji, które już funkcjonują w praktyce. W ramach szkolenia przewidziano indywidualne zapytania i konsultacje.

Termin szkolenia: 24-25.04.2013 r.
Miejsce: Warszawa, Siedziba Wolters Kluwer Polska S.A., ul. Płocka 5 a

Wykładowca:
Jerzy Kopyra, radca prawny, doktor nauk prawnych, Prezes Zarządu Akademii Prawa Budowlanego, adiunkt w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prowadzi indywidualną praktykę prawniczą. Praktykuje, przede wszystkim, w zakresie szeroko pojętego prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji budownictwa przemysłowego. W swojej działalności naukowej i zawodowej łączy ugruntowaną wiedzę prawniczą z dużym doświadczeniem praktycznym, nabytym w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych, takich jak "Sołtysiński, Kawecki, Szlęzak", "Gide Loyrette Nouel", "Wardyński i Wspólnicy", K&L Gates oraz wiodących firmach działających na rynku budowlanym. Jerzy Kopyra prowadzi szkolenia z prawa budowlanego dla firm realizujących inwestycje budownictwa przemysłowego, wykłada w szkołach wyższych oraz szkoli aplikantów notarialnych. Autor licznych publikacji w prasie fachowej. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną.

Przeczytaj więcej o szkoleniu>>>

Patronem medialnym szkolenia jest serwis ABC Budownictwo.