Wojewoda Dolnośląski Aleksander Marek Skorupa, będąc jednocześnie Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego EURO2012 na Dolnym Śląsku, wizytował teren budowy oceniając postęp realizowanych przez PKP prac. Wnioski z bezpośredniej wizytacji oraz informacje uzyskane od przedstawicieli PKP wskazują na to, że dworzec zostanie uruchomiony zgodnie z zamierzeniami tuż przed rozpoczęciem EURO. PKP SA wspólnie z wykonawcą podjęli wprawdzie decyzję o przesunięciu w czasie części prac na górnej kondygnacji dworca, gdzie w przyszłości mają znajdować się obiekty handlowe, ta decyzja nie będzie miała wpływu na prawidłowe funkcjonowanie dworca i nie powinna negatywnie wpłynąć na estetyczne postrzeganie obiektu. Uznając sprawę terminowego zakończenia prac na dworcu za kluczową dla właściwego przygotowania Wrocławia do EURO2012 wojewoda zaplanował kolejne wizytacje na remontowanym obiekcie. Najbliższe spotkanie z inwestorem i wykonawcą zaplanowano za ok. 4 tygodnie, kolejne przeglądy będą miały miejsce w odstępach dwu- lub trzytygodniowych.

Źródło: www.duw.pl