Do tej pory duża ilość ścieków wpływała bezpośrednio do Brdy i Wisły. Obecnie spalarnia obsługująca dwie oczyszczalnie w Kapuściskach i Fordonie rozwiązuje problem ścieków aglomeracji bydgoskiej. Wszystkie ścieki powstające na terenie miasta oczyszczane są do parametrów zgodnych z polskim jak i unijnym prawem.

Pracownicy Miejskich Wodociągów i Kanalizacji przekonują mieszkańców Bydgoszczy, że będzie czyściej i bardziej ekologicznie. Jednocześnie przedstawiciele spółki deklarują, że inwestycja nie wpłynie na ceny za wodę i ścieki. Rozwiązania zastosowane w Bydgoszczy zostały wysoko ocenione przez NFOŚiGW, który ze środków unijnych (Fundusz Spójności 2000-2006) finansował tę inwestycję. ”To rozwiązanie gwarantuje bezpieczeństwo mieszkańcom i jest przykładem dobrych, ale jeszcze nielicznych rozwiązań w Polsce. Mam nadzieję, że inni pójdą waszym śladem” – powiedziała Małgorzata Skucha, z-ca prezesa zarządu NFOŚiGW, podczas uroczystości przekazania do użytkowania instalacji termicznej utylizacji odpadów. Wykonawca zakończył kontrakt, pomyślnie dokonał rozruchu i oddał ją do eksploatacji użytkownikowi. Świadectwo przejęcia zostało przekazane wykonawcy przez Stanisława Drzewieckiego - prezesa zarządu MWIK Bydgoszcz. Oddanie do użytkowania spalarni kończy również kilkuletni proces rozbudowy oczyszczalni w Fordonie.

Źródło: www.nfosigw.gov.pl