Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na dokończenie budowy tego 4-kilometrowego odcinka A4 przeznaczyła ponad 221 mln zł. Najkorzystniejsza oferta jest więc o prawie 40 mln zł niższa.

Nowy wykonawca będzie miał 14 miesięcy na dokończenie budowy tego odcinka A4. Do wykonania pozostała część nasypów, warstwy konstrukcyjne nawierzchni, dokończenie prac przy Obwodzie Utrzymania Autostrady i węźle autostradowym Rzeszów Zachód oraz prace wykończeniowe.

Źródło: www.gddkia.gov.pl