Branża budowlana stoi przetargami

Według raportu "Budownictwo w Polsce. Edycja 2013" przygotowanego przez KPMG, CEEC Research i Norstat, zamówienia publiczne pełnią istotną rolę w funkcjonowaniu sektora budowlanego.

Jak wynika z raportu, w ocenie zarządzających przedsiębiorstwami budowlanymi najbardziej efektywną metodą pozyskiwania nowych zamówień są przetargi. Skuteczność tej metody przedsiębiorcy ocenili w 2012 r. na 7,4 z 10 pkt. Odsetek firm budowlanych biorących udział w przetargach sięgnął 92 proc.

Skuteczność przetargów oceniono podobnie zarówno w dużych, jak i małych przedsiębiorstwach: 7,4 pkt w dużych firmach (96 proc. wskazań) oraz również 7,4 pkt w firmach małych i średnich (90 proc. wskazań).

W odniesieniu do lat poprzednich nastąpił wzrost zarówno w ocenie skuteczności przetargów jako metody pozyskiwania nowych kontraktów (z 6,6 pkt w 2008 r. do 7,4 pkt w 2012 r.), jak i odsetka przedsiębiorstw z niej korzystających (z 80 proc. przedsiębiorstw biorących udział w przetargach w 2008 r. do 92 proc. w 2012 r.). Za najmniej skuteczny sposób pozyskiwania kontraktów uznawane są bezpośrednie zapytania od klientów (4,9 pkt).

Jednym z powodów zwiększonego zainteresowania przetargami wśród przedsiębiorców jest coraz większa przejrzystość przetargów publicznych. W porównaniu z rokiem 2012 przejrzystość przetargów w ocenie przedsiębiorców wzrosła z 5,8 pkt do 6,0 (w skali 1-10). Wzrost ten jest jeszcze większy w dłuższej perspektywie czasowej – w 2008 r. średnia ocena przetargów pod tym względem osiągała poziom 4,4 pkt i była najniższą wartością wśród państw Grupy Wyszehradzkiej. Oznacza to pozytywny kierunek zmian, nieznacznie ponad poziom oznaczający średnią przejrzystość.

Co ważne, w 2013 roku zarządzający firmami budowlanymi w Polsce ponownie obniżyli swoje prognozy co do dalszego wzrostu sektora i oczekują znaczących spadków polskiej produkcji budowlanej. Różnica pomiędzy poprzednimi oraz obecnymi prognozami jest znacząca. Zarządzający firmami nie oczekują powrotu na ścieżkę wzrostu również w 2014 roku.

W związku z obawami co do dalszego rozwoju, wszyscy zarządzający, niezależnie od segmentu, chcą zintensyfikować działania mające na celu wzrost efektywności operacyjnej swoich firm. Priorytetami będą także poprawa procesu zakupów oraz otymalizacja finansowa.

Opracowanie: Anna Stańczuk, RPE WKP

Źródło: www.uzp.gov.pl, stan z dnia 7 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 7 czerwca 2013 r.