"Bony na innowacje to instrument ukierunkowujący naukowców i przedsiębiorców na współpracę, będącą podstawą skutecznej komercjalizacji polskich pomysłów. Szacujemy, że w wyniku połączenia sił nauki i biznesu powstać może około 1500 nowych produktów" – powiedziała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.
Budżet konkursu wyniesie 62,5 mln złotych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie przyjmować wnioski w czterech, następujących po sobie dwumiesięcznych etapach, do 30 stycznia 2017 r.
Mikro i małe przedsiębiorstwa mają szansę na dofinansowanie w wysokości 80 proc. wartości kosztów kwalifikowalnych projektu; z kolei firmy posiadające status średniego przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać dofinansowanie na poziomie 70 proc.