Według informacji białoruskiego komitetu statycznego Biełstat w ub.r. eksport nawozów potasowych z Białorusi spadł do 3,669 mln ton.

W tym okresie eksport produkcji do krajów wchodzących w skład Wspólnoty Niepodległych Państw spadł o 14 proc. do 144,1 tys. ton. Spadek eksportu na rynkach spoza WNP wyniósł 22,2 proc. W 2012 roku średnia cena białoruskich nawozów potasowych wzrosła o 2 proc. do 727 dolarów za tonę w porównaniu do 2011 roku. Jednocześnie dla krajów ze Wspólnoty Niepodległych Państw cena nieznacznie spadła – o 2,9 proc. do 700 dolarów za tonę. Pozostali zagraniczni odbiorcy kupowali białoruskie nawozy mineralne w cenie 728 dolarów za tonę. 

iri/ je/