Będzie przetarg na dokończenie obwodnicy Szczuczyna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadzi przetarg na dokończenie budowy obwodnicy Szczuczyna w ciągu drogi ekspresowej S61. Dotychczasowy wykonawca (firma FCC) nie podjął prac w wyznaczonym terminie.

GDDKiA odstąpiła od umowy z FCC w dniu 22 czerwca br. Jeszcze przed odstąpieniem od umowy Dyrekcja złożyła wezwanie do zapłaty z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy, a obecnie podejmuje działania zmierzające do odzyskania zaliczki wypłaconej FCC na poczet zakupu materiałów i robót budowlanych. Podwykonawcy firmy FCC, którzy rzetelnie wykonali swoją pracę przy realizacji tej inwestycji, otrzymają należne pieniądze, zgodnie ze standardowymi procedurami obowiązującymi w GDDKiA.

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji, zostanie ogłoszony nowy przetarg na realizację tej inwestycji. Podpisanie umowy z nowym wykonawcą planowane jest na późną jesień tego roku. O przynajmniej rok przesunie się zatem zakończenie kontraktu.

Opracowanie: Anna Stańczuk, RPE WKP

Źródło: www.gddkia.gov.pl, stan z dnia 26 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 26 czerwca 2013 r.