Będą pieniądze na budowę małych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi

NFOŚiGW wprowadził zmiany w Programie Priorytetowym „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”. W ramach Programu można obecnie uzyskać wsparcie finansowe nie tylko na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacyjnej lecz również na budowę małych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi.

Warunkiem finansowania systemów będzie ujęcie w zakresie przedsięwzięcia: budowy, rozbudowy lub modernizacji kompaktowej oczyszczalni ścieków o przepustowości od 50 do 1000 RLM (równoważnych mieszkańców).

Systemy takie dedykowane są do obsługi budynków, osiedli mieszkaniowych oraz małych miejscowości o zwartej zabudowie. Nowy rodzaj przedsięwzięć będzie mógł być realizowany na obszarach, które z uwagi na niekorzystne warunki gruntowe lub wodne nie mogą być obsługiwane przez przydomowe oczyszczalnie ścieków, i na których gęstość zabudowy jest wystarczająca by budowę sieci kanalizacyjnej z lokalną oczyszczalnią ścieków można było uznać za ekonomicznie uzasadnioną.

Warunki dofinansowania oferowane dotąd w tym programie priorytetowym pozostają niezmienione. Zarówno pełną treść programu jak i załączniki niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie znaleźć można na stronie internetowej NFOŚiGW, w zakładce inwestycje wodno-ściekowe ( www.nfosigw.gov.pl/pbos)

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.nfosigw.gov.pl, stan z dnia 10 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 10 czerwca 2013 r.