Baza sportowo-rekreacyjna w Krośnie dzięki PPP

Krosno planuje powiększenie bazy sportowo-rekreacyjnej miasta poprzez budowę Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Bursaki wraz z krytym lodowiskiem i infrastrukturą towarzyszącą oraz pełnowymiarową salą gimnastyczną przy II Liceum Ogólnokształcącym. Inwestycja będzie realizowana z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego.

Bursaki będą stanowić nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny, w którym mieścić się będą zarówno przebudowane dotychczasowe obiekty sportowe, jak i zupełnie nowe inwestycje z tej dziedziny. W sumie za ok. 25 mln euro powstaną: budynek SPA, lodowisko kryte, boisko do kometki i kort, kompleks basenów otwartych, szatnia, trybuna, parkingi. Dodatkowo zaplanowano także m. in. budowę ścianki wspinaczkowej. II Liceum Ogólnokształcące w Krośnie otrzyma pełnowymiarową salę gimnastyczną o wartości ok. 750 tys. euro, dzięki czemu uczniowie będą mogli odbywać zajęcia z wychowania fizycznego w budynku swojej szkoły.

Opracowanie: Anna Stańczuk, RPE WKP

Źródło: www.ppp.gov.pl, stan z dnia 27 marca 2012 r.

Data publikacji: 27 marca 2012 r.