Już blisko150 wywiadów z lokalnymi przedsiębiorcami przeprowadzili zagraniczni eksperci Banku Światowego w ramach pilotażowego projektu, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Dolnośląscy Pracodawcy jako jedyna regionalna organizacja pracodawców została wybrana do stałej współpracy w tym projekcie.

W Auli Politechniki Wrocławskiej odbyła się konferencja podsumowująca dotychczasowe działania w zakresie realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Bankiem Światowym projektu dotyczącego analizy potrzeb firm w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania.
W konferencji uczestniczyli reprezentanci Ministerstwa Gospodarki, samorządu województwa dolnośląskiego, uczelni wyższych, jednostek badawczych i podmiotów gospodarczych sektora innowacyjnego w regionie, oraz przedstawiciele regionalnych instytucji otoczenia biznesu.
W badaniach uczestniczyli właściciele dolnośląskich firm z sektora MŚP, należących do Dolnośląskich Pracodawców i Konfederacji Lewiatan.  - Każda opinia na poziomie eksperckim jest dla nas, jako przedsiębiorców, bardzo cenna,  dlatego wyniki analiz przeprowadzonych przez Bank Światowy w naszej firmie pozwalają nam spojrzeć na nasze problemy, bariery w  rozwoju firmy, nieco z dystansem. I lepiej wykorzystać szanse na rozwój i - choćby na absorpcję środków unijnych, czy rozszerzenie działalności  o nowe specjalizacje-  mówi Robert Śliwa, dyrektor Przychodni Specjalistycznej Regina i Walenty Śliwa S.J. w Wałbrzychu.
Rozmowy z firmach przeprowadzają międzynarodowi eksperci - doradcy biznesowi, osoby, które od wielu lat zajmują się doradztwem gospodarczym, strategicznym, znają się na innowacyjności oraz sami prowadzili firmy w wielu krajach Europy (m.in. we Francji, Rosji oraz w Wielkiej Brytanii).
Projekt ma na celu zbadać potrzeby i potencjał, a także oczekiwania firm w zakresie ich wzrostu, rozwoju innowacyjności i wzmocnienia konkurencyjności zwłaszcza w obszarze inteligentnych specjalizacji. Dzięki temu nastąpi  zaangażowanie przedsiębiorców w proces identyfikowania obszarów inteligentnych specjalizacji oraz tworzenia polityki innowacyjności. Inteligentne specjalizacje są obszarami o największym potencjale rozwoju i podnoszenia stopnia innowacyjności polskiej gospodarki, które zostały zidentyfikowane na poziomie krajowym (Ministerstwo Gospodarki) oraz regionalnym (Urzędy Marszałkowskie) w celu koncentracji wsparcia na rozwój innowacyjności w latach 2014-2020.
- Wywiady z przedsiębiorcami polegają na  identyfikowaniu potrzeb i barier rozwojowych, które uniemożliwiają uwolnienie zidentyfikowanego potencjału - tłumaczy Marcin Kowalski, wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców, jeden z dziesięciu regionalnych konsultantów zaproszonych do merytorycznej współpracy przez Bank Światowy. W projekcie Banku Światowego uczestniczą również przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu (IOB), m.in. Wrocławskiego Centrum Badań EIT +, DAWG czy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
Wyniki badań w firmach mają również przyczynić się do poprawy jakości świadczenia usług na rzecz biznesu.  - Finalnym efektem projektu będzie dopasowanie oferty instytucji otoczenia biznesu oraz administracji publicznej do potrzeb lokalnych firm, także w obszarze tworzonych przez administrację instrumentów wsparcia - wyjaśnia Marcin Kowalski.
W sumie na Dolnym Śląsku zostanie przebadanych 250 przedsiębiorstw MŚP, które dążą do szybszego rozwoju i stawiają na ekspansję swojej działalności. Projekt zakończy się pod koniec listopada br.