Światowy Ruch Katolików na rzecz Ochrony Klimatu (GCCM), zainspirowany encykliką Papieża Franciszka „Laudato sii” opublikowaną 18 czerwca br., apeluje do przywódców państw, którzy będą obradować w Paryżu podczas COP21, o podjęcie odważnych decyzji w sprawie polityki klimatycznej. Sygnatariusze domagają się przyjęcia odpowiednio wysokich celów redukcji emisji gazów cieplarnianych, niezbędnych do ograniczenia wzrostu średniej temperatury globalnej do 1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu z okresem preindustrialnym oraz udzielenia pomocy najbiedniejszym państwom, aby mogły poradzić sobie z tymi skutkami zmian klimatu, których nie można już uniknąć.

Zobacz: Koalicja Klimatyczna: encyklika papieska to dokument niezwykłej wagi 

W encyklice „Laudato sii” Papież Franciszek wzywa wszystkich ludzi do wzięcia odpowiedzialności za dokonaną rękami człowieka dewastację środowiska oraz nakłania do aktywnego przeciwdziałania jego dalszej degradacji. Jego Świątobliwość stwierdza, że „w kwestii zmian klimatu istnieje jasny, zdecydowany i nieuchronny imperatyw etyczny do działania”. Przesłanie encykliki jest szczególnie istotne teraz, przed zbliżającym się Szczytem Klimatycznym ONZ w Paryżu (COP21). Papież Franciszek widzi konieczność ogólnoświatowej reakcji na kryzys ekologiczny i społeczny.

Zobacz: Ekologiczna encyklika Franciszka: Ziemia, nasza siostra, protestuje 

– „Przywódcy państw obradujący w Paryżu powinni czuć presję społeczną. Muszą mieć świadomość odpowiedzialności, jaką zostaną obarczeni, jeśli odejdą od stołu bez wiążących zobowiązań. Samo deklarowanie troski o środowisko naturalne już nie wystarczy. Niezbędne są decyzje i konkretne działania wszystkich państw, byśmy mieli jakąkolwiek szanse powstrzymania globalnej katastrofy spowodowanej zmianami klimatu. Encyklika Papieża Franciszka „Laudato sii” odbiła się szerokim echem na całym świecie. Uświadomiła milionom ludzi, że czas na podjęcie właściwych decyzji dramatycznie się kurczy. Świadczy o tym zainspirowany nią apel Global Catholic Climate Movement, poparty przez Jego Świątobliwość. Organizacja ma nadzieję, że Episkopat zachęci polskich katolików do podpisania tej petycji. Będzie to wyrazem rzeczywistej troski o przyszłość, zgodnie ze wskazaniami Papieża Franciszka.” – mówi Krzysztof Jędrzejewski rzecznik polityczny Koalicji Klimatycznej.