Na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zamieszczono ankiety, które posłużą do stworzenia bazy danych wszystkich podmiotów biorących udział w procesie ocen oddziaływania na środowisko.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska realizuje projekt "Przygotowanie instrumentów wsparcia dla systemu ocen oddziaływania na środowisko". Jednym z podstawowych celów projektu jest stworzenie bazy danych wszystkich podmiotów biorących udział w procesie ocen oddziaływania na środowisko. Baza będzie dodatkowo służyła wymianie informacji w tym zakresie.

Przekazane informacje pozwolą na usprawnienie procesu wdrażania bazy, w tym także na przygotowanie kampanii informacyjno-edukacyjnej w skali całego kraju, dopasowanej do potrzeb pracowników zaangażowanych w proces ocen oddziaływania na środowisko.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zachęca jednostki samorządu terytorialnego do wzięcia udziału w tworzeniu bazy danych poprzez wypełnienie i odesłanie zamieszczonej na stronie www.gdos.gov.pl ankiety. Materiały należy przesłać w terminie do 28 października 2011 r. drogą elektroniczną na adres: iwos@gdos.gov.pl lub faksem, nr (22) 579 21 26.

Źródło: www.gdos.gov.pl