Akademię Rynku Nieruchomości tworzą 4 programy:

Wycena nieruchomości – studia mają na celu zapoznanie słuchaczy z problematyką szacowania nieruchomości i przygotowanie specjalistów z tego obszaru, którzy po ukończeniu studiów i odbyciu praktyki zawodowej mogą ubiegać się o nadanie państwowych uprawnień zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości.

Zarządzanie nieruchomościami – program studiów jest przeznaczony w szczególności dla pracowników spółdzielni mieszkaniowych i firm zarządzających nieruchomościami, a także osób, które zarządzają przedsiębiorstwami deweloperskimi (lub pracowników tych przedsiębiorstw) oraz firm pośredniczących w obrocie nieruchomościami czy kandydatów na zarządców nieruchomości. Certyfikat ukończenia studiów stanowi dowód potwierdzający kwalifikacje i wiedzę wymaganą do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości.

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – w trakcie studiów słuchacze zdobywają wiedzę m.in. z zakresu prawa cywilnego, prawa mieszkaniowego, spółdzielczego prawa mieszkaniowego, prawa budowlanego i gospodarki nieruchomościami z elementami ekonomii. Studia umożliwiają uzyskanie tytułu pośrednika w obrocie nieruchomościami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN).

Prawo deweloperskie i mieszkaniowe – celem studiów jest zwiększenie wiedzy, umiejętności i kompetencji osób, które w różny sposób zajmują się działalnością deweloperską np. jako kadra zarządzająca przedsiębiorstw deweloperskich czy jako ich pracownicy. Studia są też ciekawą propozycją dla adwokatów i radców prawnych, którzy w swojej praktyce zawodowej zajmują się obsługą prawną tego rodzaju podmiotów.

Doświadczeni praktycy i najlepsza kadra akademicka, zapewniają możliwości kształtowania i podnoszenia zawodowych kompetencji, tak potrzebnych na stale zmieniającym się i wymagającym rynku pracy.

Pełna oferta Akademii dostępna jest pod linkiem: Akademii Rynku Nieruchomości.

Więcej informacji o ofercie Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego znajduje się na stronie www.ckp.lazarski.pl. Rekrutacja trwa do 30 września lub do wyczerpania limitu miejsc na poszczególnych studiach. Zajęcia w Centrum Kształcenia Podyplomowego z reguły rozpoczynają się tradycyjnie w październiku, a zjazdy odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

Przy zapisach na studia do 30 czerwca przysługuje 10% zniżki w czesnym. Absolwentów Uczelni Łazarskiego obejmuje 20% zniżki. Promocje nie łączą się.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z Działem Rekrutacji, tel.: 22 54 35 322, e-mail: ckp@lazarski.edu.pl.